بازاریابی موتور جستجو تقریبا مهم ترین کانال بازاریابی دیجیتال برای جذب مشتری است .در حال حاضر همه ما زمانی که به دنبال محصول ،خدمات یا سرگرمی جدیدی هستیم ،به طور طبیعی به موتور جستجو رجوع می کنیم . همچنین زمیانی که با یک نشان تجاری جدید یا از طریق تبلیغات  آفلاین یا نامه  الکترونیکی مستیقیم  یا از طریق دیگر کانال های دیجیتال مانند تبلیغات نمایشی گرافیکی آشنا شدیم ،در آن زمینه به جست و جو می پردازیم.
تجربه ما نشان می دهد برخی از سایت های تراکنشی می توانند بیش از نیمی از تمام کسب و کار جدید خود را از طریق جست و جو تولید کنند که البته این امر به معروف بودن نشان تجاری بستگی دارد.برای یک نشان تجاری معروف،کاربران ممکن است از طریق URL  مستقیما به سایت  هدایت شوند،اما آنها اغلب از موتور جستجو برای وارد کردن URL نام نشان تجاری  یا نشان تجاری و محصول استتفاده می کنند.
تعداد بازدیدکنندگن سایت خود را از طریق جست و جو های مربوط به نشان تجاری و چگونگی  تغییر آن زمانی که درگیر کمپین های چند کانالی هستید،ارزیابی کنید.شما باید از نام و نشان تجاری خود در مقابل سرقت نشان تجاری محافظت کنید.جایی که رقبا  و وابسته ها ممکن استت در صورت عدم محافظت شما ،نشان تجاری شما را تبلیغ کنند.
ما می توانیم موسسه یا شرکت شما را در دنیای تجارت الکترونیک که امروزه یکی از بهترین روش ها برای تبلیغات می باشد به صدر جستجو ها بیاوریم .
با ما در ارتباط باشید.

Click Me