۱۰ اسفند

طراحی سایت به صورت یکپارچه

اگر چه وبسایت ها کاری فراتر از  ارتباط  را انجام نمی دهند و در عین حال باید با دیگر ابزار های ارتباطی  چه آنلاین و چه آفلاین  یکپارچه شوند. پیام های برند وب سایت باید  با پیام های  موجود  در تبلیغات آفلاین  و Mail Shot ها سازگاری داشته باشند . به همین ترتیب ،پیشنهاد های جدید و اطلاعیه  های عمده  همچون امتیازات  به دست آمده  باید به طور سازگار  و به  صورت آنلاین  و آفلاین  با هم در ارتباط باشند. با رشد  سازمان  و وبسایت ،انجام دادن این کار دشوارتر می شود.اما مکانی باید  در الگوی صفحه  برای  این پیام های کلیدی در نظر گرفته شود تا اعتبار  را به نمایش بگذارد  و دریافت  مشاهدات  از سایر کانال ها را تقویت کند.
در سطح ابتدایی ارتباطات  یکپارچه ،تمام ارتباطات افلاین  باید دارای آدرس وب سایت یا URL باشند و پیشنهاد  ارزش آنلاین  را تشریح کنند. به همین ترتیب برای مشتریانی که دیگر شکل های ارتباطی  را ترجیح می دهند، وب سایت باید با داشتن شماره تلفن ،ایمیل  و شماره  نمابر،ارتباطات دریافتی را فراهم سازد .اما  برخی از سایت ها،تسهیلات ایمیل را پشتیبانی نمی کنند. چرا که  منابعی را جهت پاسخ گوی سریع به ایمیل های دریافتی در اختیار ندارند.
وب سایت باید وضعیت های مختلف خرید را یکپارچه کند .باید علایق مشتریان در خصوص مرور،مقایسه،انتخاب یا خرید محصولات چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین در نظر  گرفنت.تکمیل بخشی از فعالیت های فرآیند خرید به صورت آفلاین  و بخشی  از آن ها به صورت آنلاین  به عنوان خرید ترکیبی یا رفتار چند کاناله نام برده می شود
طراحی سایت  و ارتباطات بازاریابی  آفلاین باید یکپارچه شده باشد تا از خرید ترکیبی پشتیبانی شود.
فعالیت های وب به خودی خود کاری انجام نمی دهند . وبسایت ها مجزا از هم هیچ گونه اثری ندارندو این قبیل  وب سایت ها باید در سطوح مختلف ،یکپارچه شوند.
۱- ارتباطات – ارتباطات سازگار چه به صورت  آنلاین  و چه به صورت آفلاین .
۲-وضعیت های خرید- بازاریاب ها باید تعاملات  میان منابع اطلاعاتی آنلاین  و آفلاین  را طی فرآیند خرید ،تسهیل کنند.
۳-پایگاه داده باید یکپارچه شوند  تا دید پایداری  از مشتریان  ارائه دهند و به این وسیله  روابط طولانی  مدت ایجاد کنند.
Share this
Leave a reply

نظرات خود را ثبت کنید