۰۲ اسفند

فرآیند خرید آنلاین

فرآیند خرید باید به صورت آنلاین و آفلاین فراهم باشند.در هر مرحله از فرآیند خرید باید هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین مورد پشتیبانی قرارا گیرد.اجازه دهید موضوع خرید “با طی مراحل زیاد”مثل خرید خودرو یا خانه مورد توجه قرار دهیم.
فرض این مسئله از مدل خطی ساده خرید پیروی می کند.در هر مرحله چه چیزی روی می دهد.؟
۱-تشخیص مسئله:این مسئله در جریان تغییر شرایطی همچون یک شغل جدید،دارایی جدید یا خراب شدن اتومبیل و غیره به وجود می آید. فشار یکسان یا تبلیغات هوشمندانه یا سرمقاله (آنلاین یا آفلاین)که بر اهمیت مسئله (یا نیاز یا مورد درخواست) تاکید دارد نیز ممکن است در شناسایی مسئله به مشتریان کمک کند.
۲-جستجوی اطلاعات:پس از احساس نیاز ،یعنی زمانی که مسئله شناسایی شد،مشتریان نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام می کنند.باید بدانیم نحوه جمع آوری اطلاعات توسط مشتریان (یه صورت آنلاین یا آفلاین)چگونه است.از وب به طور روز افزونی  برای جستجو استفاده می شود . به خاطر داشته باشید که جستجو  و مرور صفحات وب با هم فرق دارند .در مورد زمان بندی و دفعاتی که مشتریان آنلاین به جستجو می پردازند فکر کنید. با زمان بندی و هدف قرار دادن صحیح می توان :ارتباطی”را ایجاد کرد که به واسطه آن،اطلاعات از طریق فیلتر های ذهنی مشتریان عبور کند.اگر این کار به اشتباه صورت پذیرد اطلاعات منتخب شما ممکن است در اختیار مخاطبینی قرار گیرد که به آن موضوع علاقه ای ندارند .
۳-ارزیابی:باید برای ارتباط با ویژگی ها و مزایای برندی که ممکن است  هر از گاهی از آن دیدن شود یا مورد تحلیل قرار گیرد ،از محتوای سایت خودمان استفاده کنیم .گزارش های مستقل از هم عمدتا بر سایت ،متمرکز هستند ممکن است خریدار از جستجو  در جاهای دیگر نجات دهند.همچنین باید در مورد چگونگی تعامل با رفتار مختلف خریداران  مطابق با تجربیات اینترنتی بیندیشیم.به یاد داشته باشید که رفتار جستجو بر حسب میزان آشنایی با اینترنت ،سازمان دهی و وب سایت مربوطه متفاوت خواهد بود.
۴-تصمیم:برخی از خریداران خودرو ممکن است  قبلا به صورت عملی ،رانندگی با چندین خودرو را تجربه کرده باشند و اکنون بخواهند نسبت به خرید آنلاین اقدام کنند. تعدادی از سایت های با ارائه پیشنهاد های مبنی بر تسهیلات پرداختی که با موفقیت مالی خریداران مطابقت دارد به تصمیم گیری آن ها در این زمینه کمک می کنند.پس از اتخاذ تصمیم با انجام خرید ،قصد نداریم مشتریان را در این مرحله از دست بدهیم و از این رو ،خرید را راحت و آسان  می کنیم.اگر شخص خریدار،اضطراب داشته باشد،می توان به او از طریق تماس تلفنی ،در امر خرید حق انتخاب داد.
۵-اقدام (فروش):اغلب ارائه انگیزه مناسب همچون”همین الان خرید کنید“چه به صورت آنلاین یا آفلاین به ترغیب مشتریان و قرار دادن  آنها در مرز خریدکمک می کند.علی الخصوص زمانی که اطمینان آفرینی هاس مناسبی به عمل آمده باشد،می توان به صورت آنلاین اقدام کرد.
۶-فروش پستی:در این مرحله بازاریابی واقعی آغاز می شود. فروش تنها آغاز رابطه است (یعنی بازاریابی از طریق ایجاد رابطه  و داشتن  مشتریان مادام العمر) مشتریان مادام العمر،خریدهای مکرر انجام داده و منافع  بیشتری ایجاد می کنند(برخی از برآوردها حاکی از آن است که خرید های مکرر مشتریان مادام العمر ،پنج برابر ،نسبت به خرید مشتریان جدید،سود آورتر است.)برای تامین خدمات و پشتیبانی  از مشتریان  می توان از  ایمیل و وبسایت استفاده کرد.
در مورد نحوه تغییر رفتار مشتریان  با ارائه محیط آنلاین فکر کنید به طور کلی:
  • بازاریابی از طریق جستجو توانسته است چرخه فرآیند  خرید را که اغلب با یک جستجوی کلی آغاز می شود،فشرده کند.
  • جستجوی تامین کنندگان نیز در حال حاضر با بازدیدهای افراد به منظور مقایسه سایت هایی که اغلب  در موتور های جستجو قرار دارند فشرده شده اند
  • پیشنهاد های ارائه شده توسط دیگر مشتریان از طریق محتوای ایجاد شده  توسط کاربر،در حال حاضر عامل موثری می باشد.
  • از انجایی که برند ،موجب اطمینان می شود  لذا در مراحل بعدی تصمیم گیری اهمین بیشتری پیدا می کند
Share this
Leave a reply

نظرات خود را ثبت کنید